Obiectivele Proiectului

Obiectivele generale ale INOTLES sunt:

  1. Să contribuie la reforma curriculară și modernizarea învățământului superior în Ucraina, Moldova și Georgia (ȚP) în conformitate cu principiile de la Bologna.
  2. Să dezvolte capacitatea instituțiilor de învățământ superior ale țărilor parteneri pentru a susține tranziția națională spre o societate deschisă și o economie bazată pe cunoștințe și pentru a satisface cerințele moderne ale pieței de muncă.

Obiectivele specifice ale INOTLES sunt:

  1. De a promova convergența cursurilor de bază ale studiilor europene între Uniunea Europeană și Ucraina, Moldova și Georgia.
  2. De a promova învățarea inovativă și abilitățile reale în curriculumul studiilor europene în cadrul universităților europene și țărilor parteneri.
  3. De a disemina beneficiile predării inovative a studiilor europene la un spectru larg de părți interesate la nivel local, național și internațional prin promovarea unui model de reformă curriculară a studiilor europene.
  4. De a iniția formarea profesorilor privind metodele inovative de predare ale studiilor europene, în conformitate cu obiectivele ET 2020.
  5. De a spori competitivitatea, angajarea și flexibilitatea conform cerințelor pieței de muncă
  6. De a dezvolta abilități interculturale și comprehensiune mutuală între Uniunea Europeană și Țările Partenere prin cooperare inter-universitară.