Termenii de Utilizare și Servicii

Termenii de utilizare și serviciile platformei web INOTLES, INOTLES Wiki și INOTLES intranet.

Scopul și termenii generali

Condițiile și termenii următori ai platformei web INOTLES reglementează relația dintre INOTLES și toți utilizatorii (”Utilizatori” și termenul ”utilizator” interpretat în mod corespunzător) a platformei web INOTLES: http://www.inotles.eu/ (”Platforma INOTLES”). Prin vizitarea și postarea pe aceste site, dumneavoastră în mod specific și automat acceptați și sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile Generale ale Serviciului. Acești Termeni și Condiții Generale ale Serviciului se vor aplica pentru orice secțiune a site-ului web, inclusiv dar nu limitat la platforma web INOTLES, INOTLES Wiki privind predarea studiilor europene, blogul INOTLES, comunitatea intranet și orice altă secțiune a platformei web. Descrierea serviciilor menționate mai sus le găsiți mai jos în Clauza 4.

Eligibilitate

Acest site web este proprietatea unică și exclusivă a INOTLES. La conținutul acestuia au acces acele persoane care sunt înregistrate ca utilizatori. INOTLES își rezervă dreptul, la discreția sa unică, exclusivă și confidențială, în orice timp să (a) verifice sau să accepte dreptul unei persoane de a se înregistra la platforma INOTLES și (b) imediat, cu înștiințare sau fără să refuze sau să stopeze înregistrarea celor care nu sunt eligibili pentru înregistrare.

Schimbări în cadrul Serviciilor

INOTLES poate amenda, suplimenta sau modifica Termenii și Condițiile Generale ale Serviciului în orice moment, cu sau fără înștiințare. Utilizatorii vor trebui să accepte și să utilizeze platforma în conformitate cu Termeni și Condiții Generale ale Serviciului după cum au fost modificate, amendate sau suplimentate. Versiunea cea mai nouă a Termenilor și Condițiilor Generale al Serviciului este disponibilă în orice moment la …… iar Utilizatorii sunt la curent și conștientizează că se va aplica întotdeauna în mod automat versiunea actualizată.

Definirea și descrierea serviciilor

 1. Utilizatorii sunt toți Utilizatorii Înregistrați pe Platforma INOTLES în conformitate cu clauza 5 (1).
 2. INOTLES oferă Utilizatorii o platformă pe care aceștia pot posta contribuțiile lor publice (blogul INOTLES, INOTLES Wiki), sau utilizează spațiul intranet INOTLES.
 3. Spațiul intranet INOTLES (”Comunitatea INOTLES”) este rezervată doar pentru personalul partenerilor ai proiectului INOTLES. Scopul acestuia este de a determina comunitatea personalului partenerilor ai proiectului INOTLES și servește drept spațiul virtual principal pentru coordonarea și activitățile proiectului INOTLES.
 4. INOTLES Wiki privind predarea Studiilor Europene (”INOTLES Wiki”) este deschis pentru contribuții (academice) atât pentru personalul INOTLES cât și pentru utilizatorii externi, înregistrați pe platforma web INOTLES.

Condițiile de utilizare

 1. Serviciile INOTLES definite în clauza 4 pot fi utilizate de către Utilizatori care: a. au completat formularul de înregistrare INOTLES și ulterior au fost acceptați de către INOTLES; b. au poștă electronică acceptabilă de INOTLES; c. înștiințează fără întârziere INOTLES despre orice schimbare privind informația cerută pentru Înregistrare.
 2. INOTLES își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui Utilizator fără a prezenta motive.
 3. Dacă Utilizatorul furnizează informații care nu sunt adevărate, incorecte, încalcă dreptul de proprietate sau politica de confidențialitate, sau dacă INOTLES, la discreția sa unică, exclusivă și confidențială suspectează că astfel de informații sunt false, incorecte, sau încalcă dreptul de proprietate sau politica de confidențialitate, aceasta are dreptul de a suspenda sau închide contul Utilizatorului și să refuze  orice utilizare curentă sau viitoare a Utilizatorului a Serviciilor INOTLES sau oricare secțiune a acestora.
 4. Utilizatorul înțelege, conștientizează și este de acord că furnizarea Serviciilor INOTLES înseamnă că INOTLES poate trimite Utilizatorului anumite comunicări din partea sa cum ar fi, dar nu limitat, anunțuri ale serviciului și mesaje administrative, și că astfel de comunicări sunt considerate ca parte a Serviciilor INOTLES și că Utilizatorul le va primi fără posibilitatea de a dezactiva primirea acestora.

Obligațiile care decurg din Contract

 1. Utilizatorii pot deschide un cont INOTLES pe numele lor. Orice utilizare abuzivă a conturilor INOTLES este interzisă și va duce la terminarea tuturor Serviciilor INOTLES pentru Utilizator.
 2. Utilizatorii își asumă responsabilitatea să protejeze accesul la Serviciile INOTLES de utilizare neautorizată de către părțile terțe. Utilizatorul are responsabilitatea de a nu distribui părților terțe numele și parola contului de utilizator (”datele de acces”). Utilizatorii conștientizează și sunt de acord că poartă responsabilitate deplină pentru orice prejudiciu din accesul neautorizat al datelor de acces ale acestora și serviciilor INOTLES. Utilizatorii care au fost înștiințați că Datele lor de Acces au fost divulgate părților terțe sunt obligați să schimbe parola. Dacă acest lucru nu este posibil, ei trebuie să înștiințeze imediat INOTLES. În cazul în care Utilizatorul nu respectă această obligație, INOTLES are dreptul, la discreția sa unică, exclusivă și confidențială să suspende sau să stopeze contul Utilizatorului și să refuze  orice utilizare curentă sau viitoare a Utilizatorului a Serviciilor INOTLES sau oricare secțiune a acestora.
 3. Utilizatorul va furniza INOTLES o adresă electronică curentă prin care Utilizatorul va putea fi contactat (”Adresa Electronică Autorizată a Utilizatorului”). INOTLES nu va accepta careva indicații din partea Utilizatorului, doar dacă acestea sunt trimise de pe Adresa Electronică Autorizată a Utilizatorului. Utilizatorii vor trebui să înștiințeze imediat INOTLES despre orice schimbare survenită în adresa electronică autorizată a utilizatorului. În caz că Utilizatorul nu înștiințează INOTLES despre schimbările survenite în Adresa Electronică Autorizată sau în caz că INOTLES află despre schimbările survenite prin alte căi, INOTLES are dreptul de a suspenda sau închide contul Utilizatorului și să refuze  orice utilizare curentă sau viitoare a Utilizatorului a Serviciilor INOTLES sau oricare secțiune a acestora.

Dreptul de a face modificări

Platforma INOTLES și toate Serviciile INOTLES nu sunt asigurate cu careva nivel de siguranță sau calitate. INOTLES își rezervă dreptul de a modifica, schimba sau înceta să furnizeze oricare sau toate Serviciile INOTLES și Platforma INTOTLES în orice moment, fără motivare și preaviz. Utilizatorul conștientizează și este de acord că INOTLES sub nici o condiție nu va purta răspundere în fața Utilizatorului sau oricare parte terță pentru modificarea, suspendarea sau încetarea Platformei INOTLES și/sau oricare din Serviciile INOTLES sau pentru careva prejudicii cauzate de aceasta.

 1. Utilizarea Platformei INOTLES, spațiul intranet și INOTLES WIKI privind predarea Studiilor Europene
 2. Spațiul intranet INOTLES (”Comunitatea INOTLES”) este rezervat personalului parteneri ai proiectului INOTLES, care sunt contractați și reprezintă și sunt garanția INOTLES, și înțeleg, își asumă responsabilitatea, conștientizează, sunt de acord și acceptă că toată informația, datele, textul, programele, muzica, fișiere audio, fotografii, imagini, video, mesaje sau alte materiale prezentate sau puse pe acest site, fie că sunt postate în mod public sau transmise în mod privat, este responsabilitatea unică a persoanei de la care vine acest conținut și că Utilizatorul, nu INOTLES, este responsabil în mod unic, exclusiv și completamente pentru astfel de conținut pe care acesta îl încarcă, postează sau altfel transmite prin Serviciile INOTLES, definite în clauza 4 al acestui document.
 3. Utilizatorii, care sunt contractați și reprezintă și sunt garanția INOTLES, și înțeleg, își asumă responsabilitatea, conștientizează, sunt de acord și acceptă că toată informația și opiniile exprimate în materialele postate de către Utilizatori în Comunitatea INOTLES nu aparțin neapărat acesteia. INOTLES nu face reprezentări sau nu dă garanții privind materialele postate și nu poartă răspundere pentru orice informație postată în spațiul intranet. Orice informație personală divulgată în mod voluntar de Utilizatori în spațiul intranet poate fi utilizată de către alții și poate duce la mesaje nedorite. INOTLES nu recunoaște în mod specific orice responsabilitate pentru astfel de utilizare a părților terțe a informației postate pe Comunitatea INOTLES. Utilizatorii, care sunt contractați și reprezintă și sunt garanția INOTLES, și înțeleg, își asumă responsabilitatea, conștientizează, sunt de acord și acceptă că atunci când utilizează Platforma INOTLES sau Serviciile INOTLES, definite în clauza 4, ei nu vor: a. posta, încărca, trimite sau altfel transmite orice material, publicație, diseminare sau drept de utilizare care să încalce drepturile oricărei persoane sau sunt ilegale din alt punct de vedere; b. să se comporte într-un mod care este abuziv, defăimător sau obscen, sau care va sau posibilă să hărțuiască orice persoană sau care ar putea restricționa sau împiedica utilizarea și beneficierea de Platforma INOTLES, INOTLES WIKI sau Comunitatea INOTLES de către orice persoană; c. postează, încarcă, trimite sau altfel transmite orice materiale promoționale, publicitare nesolicitate  și neautorizate, competiții, ”junk mail”, ”spam”, ”scrisori în lanț”, ”scheme piramidale”, ”schemele bulgărului de zăpadă”, ”emailuri în masă” sau oricare altă formă de solicitare sau exploatare comercială; d. postează, încarcă, trimite sau altfel transmite orice material care conține viruși de programe sau alte coduri de calculatori, fișiere sau programe create să întrerupă, restricționeze, distrugă, limiteze funcționalitatea sau compromite integritatea unui program de calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații; e. creează o bază de date (electronică sau de alt tip) alta decât pe platforma INOTLES care include material descărcat sau altfel obținut de pe platforma INOTLES sau din Serviciile INOTLES (fără permisiunea în scris din partea INOTLES); f. transmit sau repun în circuit orice material obținut de pe platforma INOTLES sau din Serviciile INOTLES părților terțe altfel decât prin Comunități fără permisiunea în scris din partea INOTLES; g. publică text, imagini, fișiere, hyperlinkuri, programe sau alt conținut, care în baza unei evaluări discrete din partea INOTLES ca fiind văzute ca abuzive, hărțuitoare, calomniatoare, obscene, pornografice sau în alt mod ofensive, inclusiv dar nu limitat la hiperlinkuri ce fac referință la materiale și poze neautorizate fără consimțământul persoanelor fotografiate sau altfel descrise, doar dacă se face asta din circumstanțe motivate; h. antete falsificate sau identificatori altfel manipulați pentru a camufla originalul oricărui material transmis prin Serviciul INOTLES; i. promovează sau furnizează informații despre activitățile ilegale, sau promovează vătămarea fizică contra unui grup sau individ; j. oferă sau publică produse și servicii în scopuri comerciale; k. șterge sau denaturează proprietatea sau notițele legale sau de alt tip ale autorului ce țin de sursa unei programe sau alt material care este încărcat sau înlăturat sau modifică anumite drepturi privind datele de gestionare, adică date furnizate de către deținătorii de drepturi pentru a identifica lucrarea, autorul lucrării sau care informează despre termenii și condițiile de utilizare ale lucrării, inclusiv orice numere și coduri care reprezintă o astfel de informație; sau
 4. INOTLES își rezervă dreptul de a suspenda sau încheia toate utilizările curente sau viitoare ale Serviciilor INOTLES definite în clauza 4 (sau orice parte a acestora) fără a se motiva sau notifica.
 5. Utilizatorii recunosc, conștientizează și sunt de acord că: a. INOTLES nu poartă răspundere pentru publicarea neintenționată sau utilizarea publică sau privată a oricărei comunicări postate pe platforma web INOTLES sau Comunitatea INOTLES; fie de natură personală și/sau privată, publică; b. managerii platformei web INOTLES, utilizatorii înregistrați, bloggerii oaspeți sau alți membri ai Comunității nu sunt purtători de cuvânt autorizați ai INOTLES și opiniile acestora nu reflectă neapărat opiniile INOTLES; c. INOTLES nu este responsabilă și nu poartă răspundere pentru materialul postat de către Utilizatori chiar dacă, la cererea Utilizatorilor sau la inițiativa INOTLES, determinând la discreția sa unică, exclusivă și confidențială întreprinderea unor pași considerați necesari, atunci INOTLES va înlătura orice material pe acre Utilizatorul îl consideră ofensator; și d. INOTLES își rezervă dreptul de a șterge sau de a bloca postările și/sau conținutul Utilizatorilor și să le elimine fără a motiva aceasta;

Răspunderea

 1. INOTLES nu garantează și nu poartă responsabilitate pentru utilizarea constantă și neîntreruptă a Platformei INOTLES și a Serviciilor INOTLES.
 2. INOTLES nu este responsabil pentru conținutul și mesajele publicitare cât și alte conținuturi care nu aparțin INOTLES pe site-urile web ale INOTLES. De asemenea, INOTLES nu poartă responsabilitate pentru conținuturile site-urilor web externe menționate pe și de către INOTLES.
 3. INOTLES nu garantează compatibilitatea Serviciilor INOTLES cu programa și hardware individual furnizat de către Utilizator.
 4. INOTLES păstrează confidențialitatea informației personale de identificare (nume, adresa, poșta electronică, etc.) care poate fi găsită pe site. Vă rugăm să notați, totuși, că chiar dacă acest site are măsuri de securitate în vigoare, INOTLES nu reprezintă, asigură sau garantează oricărui Utilizator sau oricărei alte persoane sau entități că informația personală va fi protejată de accesul neautorizat, pierdere, utilizarea nepotrivită sau prejudicii. În mod similar, prin prezentul INOTLES declină răspunderea pentru informația personală prezentată pe site-ul web. Astfel utilizatorii sunt înștiințați că postează informațiile personale cu propriul risc.
 5. Fiece utilizator prin prezentul compensează și despăgubește INOTLES și partenerii săi în caz de plângere sau cerere, inclusiv taxe legale, făcute de părți terțe ce se datorează sau rezultă din utilizarea Utilizatorului a Serviciilor INOTLES sau a platformei INOTLES sau care rezultă din încălcarea Termenilor și Condițiilor Generale ale Serviciului sau care rezultă în urma oricărei alte activități a Utilizatorului. Utilizatorul prin prezentul compensează și despăgubește INOTLES în caz de costuri, sume, taxe, prejudicii, penalități, amenzi, evaluări sau alte sume de oricare tip (inclusiv, fără limite, plata pentru avocat) pe care INOTLES poate sau i se va cere să plătească în caz că Utilizatorul încalcă înțelegerile, reprezentările și garanțiile stabilite în sub-paragrafele 8(2).
 6. Utilizatorii conștientizează și sunt de acord că orice material care încalcă sau se presupune că încalcă orice drept, INOTLES își rezervă dreptul la discreția sa unică, exclusivă și confidențială să înlăture sau să șteargă astfel de materiale fără să notifice.

Terminarea contractului

 1. Utilizatorii pot anula contul lor și acordul cu INOTLES privind furnizarea serviciilor INOTLES în orice moment, doar că să anunțe INOTLES cu două săptămâni înainte. INOTLES are dreptul să anuleze un cont li acordul cu Utilizatorului imediat fără a înștiința.
 2. Utilizatorii sunt de acord că INOTLES nu va purta răspundere în fața Utilizatorului sau unei alte părți terțe pentru terminarea accesului la servicii sau înlăturarea conținutului.

Politica de confidențialitate și protecția datelor

INOTLES va prelucra Datele de Înregistrare a Utilizatorilor și alte date personale în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor. INOTLES nu divulgă datele personale părților terțe. Măsura de confidențialitate INOTLES poate fi găsită la http://www.inotles.eu/. Totuși, INOTLES poate decide sau i se poate cere să divulge informațiile organelor de drept, sau altor autorități guvernamentale, sau părților terțe în dependență de circumstanțe. INOTLES poate și Utilizatorii prin prezentul permit INOTLES să divulge orice informație despre Utilizatorii pe care INOTLES, la discreția sa unică, consideră necesară sau corespunzătoare în legătură cu investigarea unei fraude, încălcări ale drepturilor de proprietate, procesele civile ale părților terțe sau orice altă activitate care este ilegală sau care poate expune INOTLES la răspundere juridică. În nici un caz INOTLES sau orice persoană sau entitate implicată în divulgarea informației în baza celor menționate mai sus, vor purta răspundere pentru utilizarea ulterioară de către părțile terțe a informației divulgate de INOTLES conform celor menționate mai sus.

Virușii

INOTLES exclude orice răspundere și responsabilitate pentru orice virus sau coduri, fișiere sau programe create să întrerupă, restricționeze, limiteze funcționalitatea sau compromite integritatea unui program de calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații sau oricare alt material transmis ca sau parte a platformei INOTLES și Serviciilor INOTLES.

 1. Diverse
 2. Numele, imaginile și logourile care identifică INOTLES sau părțile terțe și produsele și serviciile acestora, sunt mărcile de proprietate ale INOTLES și/sau pot fi mărcile de proprietate ale părților terțe. Nici o utilizare a acestora nu se va face fără consimțământul în scris al proprietarului (rilor).
 3. Dacă oricare dintre Termenii și Condițiile Generale ale Serviciilor se vor determina ca fiind ilegale, ineficace sau altfel inaplicabile, termenul sau termenii în cauză vor fi încetați și înlăturați din Termenii și Condițiile generale ale Serviciului, iar termenii rămași vor rămâne intacți, în vigoare și vor continua să fie obligatorii și aplicabili.
 4. Acești termeni și condiții se vor ghida și vor elaborați în conformitate cu legile Olandei. Orice litigiu care rezultă din probleme legate de site-ul web vor fi examinate de instanțele competente ale Olandei. (sfârșitul documentului).