Викладання європейських студій

Викладання європейських студій

Університети країн, що долучилися до Європейського простору вищої освіти (EHEA), використовують широку палітру педагогічних методів для викладання і вивчення європейських студій. Водночас поява самих методів, виникнення потреби щодо їхнього застосування та й застосування загалом працює за принципом «від запиту», «знизу вгору», тобто не існує системи регулярного перегляду та аналізу використання цих методів.     

«Проект INOTLES бачить своїм завданням системний огляд згаданих інноваційний методів і методик, покликаних до життя як технологічними змінами, так і  співпрацею між університетами. Метою проекту є створення моделі реформування і перегляду навчальних програм, яка б спиралася як на національний, так і на міжнародний досвід створення адаптивних педагогічних методик, що можуть використовуватися під час викладання різноманітних курсів з європейських студій».

 Початковим етапом проекту INOTLES є перегляд існуючої навчальної літератури з інноваційних методів і засобів викладання, яка існує на національному та міжнародному рівнях, із особливим наголосом на викладанні європейських студій. 

Цей етап буде доповнено опитуванням щодо методів і методик викладання європейських студій в різних країнах, з метою визначення основних центрів європейських студій і їхніх педагогічних досягнень, отримання розуміння щодо базового переліку курсів, які зазвичай викладаються в межах програм з європейських студій, а також визначення традиційних та інноваційних методів і засобів, які використовуються під час викладання.   

Огляд літератури та вивчення основних тенденцій викладання європейських студій сприятимуть кращому розумінню ситуації у цій галузі знань і стануть основою для всієї подальшої діяльності проекту, допоможуть краще бачити і розуміти як досягнення, так і проблеми, які можуть виникати при викладанні європейських студій, стимулюватимуть партнерів проекту до подальших інновацій.     

Огляд педагогічних практик, які застосовуються університети країн-партнерів проекту INOTLES, визначення потреб щодо їхньої модернізації і відповідних очікувань кожного з університетів-партнерів становить інший важливий елемент проекту. Після проведення огляду потреб університетів країн-партнерів (Грузії, Молдови і України) буде проведене співставлення цих потреб і побажань із досвідом і досягненнями щодо цих питань в університетах ЄС, маємо на увазі досвід щодо впровадження методів проблемного викладання (Маастрихтський університет), дистанційного викладання (Інститут Європейських студій Брюссельського вільного університету та Маастрихтський університет) і моделювання (Університет Суррея). Це «співставлення» допоможе також підготувати ефективні тренінги з інноваційних методів викладання європейських студій для викладачів, що передбачено проектом INOTLES.

Проект INOTLES концентрує свої зусилля на реформуванні навчальних програм і курсів з європейських студій в університетах країн-партнерів шляхом розробки і запровадження у цих університетах декількох базових курсів з відповідної галузі. Зважаючи на відмінність існуючої академічних і адміністративних практик в різних університетах, пропонована модель  перегляду навчальних програм і курсів має уникати однотипних підходів.    

«Проект INOTLES створює зразки навчальних програм і курсів, які мають продемонструвати можливість застосування різноманіття методологій та інноваційних навчальних практик у різних контекстах».

Нашим завданням є продемонструвати як переваги, так і недоліки застосування різних навчальних методик, визначених під час огляду літератури та ідентифікації педагогічних прийомів, які зазвичай використовуються при викладанні європейських студій. Проект INOTLES застосує методологію спільної розробки навчальних модулів та їхнього паралельного впровадження. Партнери працюватимуть у змішаних міжуніверситетських групах з метою створення низки зазначених модулів, які в подальшому можуть застосовуватися усіма партнерами у своїх університетах.       

Додатково консорціум розробить і впровадить міжуніверситетський курс, який викладатиметься за принципом «змішаного навчання» і який інтегрує викладачів і студентів магістерських програм з усіх університетів-партнерів. Більша частина роботи відбуватиметься дистанційно, але передбачена також поїздка до Брюсселю, яка уможливить очну зустріч і безпосереднє спілкування маж викладачами і студентами університетів-партнерів.       

Промотуючи зближення структури і змісту навчальних курсів з європейських студій в університетах ЄС та університетах країн-партнерів, проект допоможе підтримати кращі практики в окремих університетах (що відповідає принципам Болонського процесу) і сприятиме їхньому поширенню на національному рівні. Водночас INOTLES бачить своїм завданням підвищити конкурентоздатність і адаптивність студентів до умов ринку праці, цьому також має сприяти використання методів дистанційного навчання і навчання  студентів навичкам інноваційної діяльності.