Завдання проекту

INOTLES project’s overall objectives are:

Загальні завдання проекту INOTLES:

Сприяти оновленню освітніх програм і модернізації систем вищої освіти України, Молдови і Грузії (країн-партнерів) згідно з принципами Болонського процесу

Розбудовувати потенціал інституцій вищої освіти країн-партнерів для активної підтримки останніми трансформаційних процесів, направлених на прийняття засад відкритого суспільства, розвитку їхніх країн, керованого принципами економіки знань; а також для готовності інституцій прийняти і відповідати викликам сучасного ринку праці. 

INOTLES specific objectives are:

Особливі завдання проекту INOTLES:

Сприяти зближенню структури і змісту навчальних програм з європейських студій інституцій ЄС, України, Молдови і Грузії.

Промотувати інноваційні методи викладання і навчання, а також набуття практичних навичок з європейських студій в університетах країн ЄС та країн-партнерів.

Поширити досягнення з інноваційного викладання європейських студій серед національних і міжнародних стейкхолдерів, пропонуючи моделі реформування навчальних програм з європейських студій.

Започаткувати тренінги з інноваційних методів викладання європейських студій згідно з цілями стратегічної Європейської програми співпраці в галузі освіти і навчання «Освіта і навчання 2020» (ET 2020).

Підвищити конкурентоздатність студентів і випускників програм з європейських студій на ринку праці, їхню професійну «гнучкості» відповідно до змінюваних вимог ринку праці.

Розвинути міжкультурні навички і порозуміння між країнами ЄС і країнами-партнерами шляхом зміцнення міжуніверситетської співпраці.