Методи дистанційного та змішаного навчання

Під дистанційним навчанням розуміємо навчання, організоване з допомогою інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема навчання з використанням інтернету, комп’ютерного обладнання, віртуального класу.     

Змішане навчання є гібридним підходом до організації навчального процесу, який поєднує традиційне, очне навчання із дистанційним навчанням; десинхронізацію у часі учасників навчального процесу (онланові дискусійні форуми, електронна пошта, блоги, wiki) та синхронізацію (чати в режимі реального часу, відео конференції, вебінари).

Метод змішаного навчання має низку значних переваг, як от гнучкість щодо місця і часу навчання для учасників навчального процесу, врахування особистих побажань і потреб студентів, балансування у передачі знань і навичок. 

Знаходження найбільш прийнятного балансу щодо використання очного навчання і дистанційних методів та засобів є ключем до успішної підготовки і викладання курсу. Ефективне застосування змішаних методів навчання потребує, з одного боку, доброго розуміння технологічних переваг дистанційних засобів, з іншого боку – їхньої сумісності з планованою організацією курсу та очікуваними результатами навчання. 

Нижче розміщено відеозапис тренінгу для викладачів проекту INOTLES щодо дистанційних і змішаних методів навчання (тренінг проводять: Др. Наталія Тімус, Маастрихтський університет, Нідерланди і Александра Міхай, Інститут європейських студій Брюссельського вільного університету, Бельгія), тренінг було проведено 21 червня 2014 року в Інституті європейських студій Брюссельського вільного університету, Брюссель.    

Посилання на відео
https://www.youtube.com/watch?v=JHY_Ji4IXL0&list=PLcIRg7XW9v4xnir2axZSyWlDlHXDdtqDF&index=5